Whitepaper E-facturatie

E-facturatie heeft de toekomst. Maar in het bedrijfsleven stuurt men liever pdf-facturen per e-mail naar elkaar. Zowel technologische ontwikkelingen als de overheid gaan op zeer korte termijn een belangrijke rol spelen in de adoptie van e-facturatie.

Lees er alles over in onze white paper.

  ic-whitepaper-efacturatie-adoptie-v4

   

   Spend management

   Exact weten welke bedrijfsuitgaven worden gemaakt. Of beter nog; binnen bepaalde marges kunnen voorspellen welke uitgaven worden gedaan, maakt een onderneming gezond en slagvaardig. Met spend analyse wordt inzicht in de uitgaven verkregen teneinde het werkkapitaal te verbeteren.

   Data-gedreven Purchase to Pay

   Spendanalyse maakt inzichtelijk welke uitgaven worden een onderneming of instelling maakt én biedt een helpende hand in het maken van beslissingen ten aanzien van purchase to pay vraagstukken.

   Maar dan zal het proces van sourcing, inkoop en factuurverwerking wél in datavorm moeten verlopen. Geen statistiek zonder data.

   Data is dus niet alleen de olie voor automatisering en daarmee een efficiënter bedrijfsproces, maar biedt met spend analyse, oftewel met data analyse, ook zicht en controle op het proces.

   De stap naar data is in de praktijk de grootste horde. Als die eenmaal is genomen, ligt de weg voor analyse open.

   Purchase to Pay excellence

   Idealiter worden contracten afgesloten met een zo klein mogelijke groep leveranciers, voor zover dit risico aanvaardbaar is, en worden bestellingen louter bij deze leveranciers verricht, conform contracten en betaalplannen.

   Het plaatsen van bestellingen zal, zolang inkoop en factuurverwerking data-technisch op zichzelf staat, door mensen zelf gedaan worden naar gelang de behoefte van de business.

   Facturen die op de bestellingen worden echter volledig automatisch verwerkt. Zelfs mismatches met bestellingen worden automatisch aangekaart bij de betreffende leverancier. En afhankelijk van de prestaties van de leverancier, de behoefte van de business én de strategische kaders van directie wordt dit proces aangepast.

   De prestaties van leveranciers en de efficiëntie van het p2p proces kunnen met spend analyse worden gestuurd richting P2P excellence.

   Spend management

   Met spend analyse wordt inzichtelijk welke uitgaven zijn gedaan, per leverancier of categorie, en in welke mate er sprake is van rogue spending (maverick buying) versus de uitgaven die onder beheer vallen.

   Per categorie kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt bij hoeveel leveranciers er wordt besteld en wat het aandeel van de uitgaven per leverancier binnen de categorie is.

   Daarnaast wordt inzichtelijk wat de betalingsprestaties zijn. Wat zijn per categorie gemiddeld de doorlooptijden tussen ontvangst van een factuur en de betaling. Met een korte doorlooptijd kan aanspraak worden gemaakt op early-payment discounts en kan als munitie dienen voor contractonderhandeling met leveranciers. Met spend analyse kan ook een inschatting worden verkregen welke facturen met een bepaalde waarschijnlijkheid te laat zullen worden betaald, zodat hier tijdig op geacteerd kan worden.

   Naast verbetering van het inkoop tot betalingsproces, kan de directie worden voorzien van informatie over bedrijfsuitgaven én welke uitgaven ze op korte termijn kunnen verwachten. Met deze kennis kan het werkkapitaal van een onderneming worden geoptimaliseerd.

   spend-analytics-basware

    

   MAAK KENNIS

   Wilt u van gedachten wisselen over e-facturatie en de mogelijkheden van Basware Network. Laat hieronder een bericht achter.

   Voor overige vragen of opmerkingen kunt u hier contact met ons opnemen.
   Voor support kunt u contact opnemen met ons service center.