PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

TECHNOLOGIE

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

Digitale transformatie van
purchase to pay


Van digitaal naar automatisch naar intelligent

4CEE_header_scroll


De digitale transformatie van purchase to pay is geen strategische keuze, maar onderdeel van een golf in de samenleving die de verwachtingen van collega's, partners, leveranciers en klanten sterk beïnvloed. Dankzij de digitale transformatie krijgen ondernemingen meer grip op het inkoopproces en de factuurverwerking.

Inhoud

basware-invoice-process-discovery

Digitalisering in purchase to pay


De digitale transformatie in het bedrijfsleven wordt vaak verklaard uit noodzakelijke kostenbeparingen en het behalen van een competitief voordeel. Maar in feite is het een weerspiegeling van de “digitale revolutie”, die vanaf de grote wereldoorlogen in de vorige eeuw op gang kwam. 

OCR software 

De digitale revolutie raakte het bedrijfsleven in de jaren 80 van de vorige eeuw met de komst van computers en het internet. Accounts payable maakte kennis met boekhoudsystemen, met e-mail en met Object Character Recognition (OCR) software waarmee gescande papieren facturen en pdf facturen wordt omgezet naar een data bestand. Informatie transformeerde van een analoge vorm naar digitale vorm. Het communiceren, inkloppen, opslaan en ophalen van factuurinformatie is met digitalisering een stuk efficiënter geworden.

Het internet heeft de inkoop bij bedrijven revolutionair veranderd met global sourcing,  e-procurement platforms, zichtbaarheid in de supply chain. Dit betekende onder meer een betere selectie en sterkere onderhandelingspositie.

4EX_platform_image_circle_580x580

 

Automatisering van inkoop en factuurverwerking


Digitalisering heeft de weg geopend voor het transformeren van handmatig werken naar het geautomatiseerd beheren en verwerken van contracten, bestellingen, ontvangstbewijzen en facturen. 

Een medewerker vraagt een bestelling aanin een centraal inkoopsysteem, waarna de aanvraag automatisch ter goedkeuring wordt voorgelegd aan budgethouder(s). Bij goedkeuring komt de medewerker via het centraal inkoopsysteem, automatisch in de webshop van een preferred supplier terecht, waar het product wordt besteld en de bestelling automatisch in het centraal inkoopsysteem als PO wordt geformaliseerd.  

De leverancier verstuurt het product naar het opgegeven adres en de factuur naar de crediteurenadministratie. De factuur komt automatisch in het systeem voor factuurverwerking terecht en wordt automatisch gecodeerd en goedgekeurd op basis van de inkooporder en eventueel het ontvangstbewijs.

De factuur wordt in een bepaalde vorm en standaard door de leverancier verstuurd, maar door een e-facturatienetwerk omgezet naar een vorm en standaard dat automatisch wordt gecodeerd, gematcht met -onder andere- de PO, en ter betaling wordt gesteld. 

icreative-solutions-purchase2 thumbnail

Mederwerkers bestellen producten in een centraal inkoopplatform. Budgethouders keuren de bestellingen goed, waarna een PO wordt aangemaakt. 

icreative-solutions-invoice thumbnail

Facturen van alle leveranciers worden automatisch gecodeerd en goedgekeurd op basis van de PO, het betaalplan en / of ontvangstbewijs.

icreative-solutions-analytics

Alle order- en factuurstromen worden inzichtelijk ten bate van procesoptimalisatie, rapportage, kasstroombeheer, leveranciersmanagement en compliance.

Ondanks dat facturen automatisch kunnen worden verwerkt, ontvangt accounts payable regelmatig telefoontjes van leveranciers met vragen over de facturen die zij hebben verstuurd.

Met behup van een eenvoudig online portaal, dat met iedere factuurverwerkingssoftware gekoppeld kan worden, heeft de leverancier zelf inzage in de status van zijn verstuurde facturen. 

 

Automatisering en productiviteit


Natuurlijk kan technologie zichzelf in de weg zitten, maar als het loopt, dan loopt het volcontinue op hoge snelheid en ook nog eens goedkoper dan handmatig werken. Mensen werken zo’n 8 uur op een dag, 5 dagen in de week, met wisselende motivatie en vermoeidheid.  

De Forrester Consulting Groep schetste de Total Economic Impact van purchase to pay automatisering bij 6 corporates en concludeerde: Het verwerken van 160.000 inkomende facturen werd van 15 FTE teruggebracht naar 3 FTE.

 tei-p2p-automation


De grootste meerwaarde van de digitale transformatie van de purchase to pay functie, ligt bij het onder beheer krijgen van de (indirecte) uitgaven. Dit drukt de bestelkosten en maakt het automatisch goedkeuren van inkomende facturen mogelijk. Het volledige rapport kunt u hier downloaden:

Automatisering en standaardisatie


Allemaal gemeengoed dus? Niet bepaald. Ondanks dat alle technologie voor het oprapen ligt, blijkt uit een recent onderzoek van bureau DirectResearch, dat de digitale transformatie met horten en stoten gaat.

Het bureau heeft 200 finance- en inkoopprofessionals bevraagd en concludeerde dat slechts 1% van corporate Nederland, alle facturen volledig automatisch ontvangt en verwerkt. 

Trendrapport

Digitale transformatie van Finance & Inkoop 2023


In een tijd waar zaken als digitale transformatie en kunstmatige intelligentie regelmatig de (vak)media domineren, wordt er veel handmatige arbeid verricht op de Inkoop en Finance afdelingen bij corporates.

Download trendrapport

Trendrapport digitale transformatie Finance en Inkoop

Als de technologie er al is, waar gaat het mis? Onze ervaring leert dat datamanagement, zowel op extern als op intern ketenniveau, het grootste struikelblok is. En in het kielzog zijn daar de belangen en de beperkingen van de verschillende stakeholders in de keten.

Externe ketenintegratie

Ondernemingen hebben met gemak duizenden klanten en leveranciers. En ieder van hen heeft ook duizenden klanten en leveranciers. En ze werken deels met gelijke standaarden en deels met verschillende standaarden.

Het bestellen aan de hand van een mailtje of het ontvangen van een PDF factuurtje, biedt dan uitkomst. Mail en PDF kunnen we immers allemaal mee overweg.

Op het gebied van inkoop zien we in de praktijk het gebruik van een uniform, centraal bestelformulier, waarlangs alle bestellingen moeten verlopen. Dit biedt al veel voordelen, zeker wanneer het bestelformulier gekoppeld is aan een leveranciersdatabase, maar biedt nog veel ruimte voor verbetering. 

Op het gebied van factuurverwerking zijn er veel initiatieven om de brei aan standaarden te overstijgen. In plaats van toewerken naar één, wereldwijde standaard worden standaarden vertaald naar de gewenste standaard van de ontvanger.

Een voorbeeld: de DICO Standaard

Een prima voorbeeld van ketenintegratie is de DICO standaard. In de bouw- en installatiebranche worden jaarlijks miljoenen bestanden verstuurd en ontvangen. Denk alleen al aan alle artikelbestanden, orders, bevestigingen, pakbonnen en facturen die elke dag over en weer gestuurd worden.

Om deze digitale uitwisseling van documenten zo efficiënt, snel en voordelig mogelijk te maken, heeft de bouw- en installatiebranche de DICO standaard ontwikkeld. ICreative is nauw betrokken bij deze standaard.

 

DICO_Digital_Standard

 

Interne ketenintegratie

Interne datamanagement is een uitdaging. Zeker in een internationaal speelveld met een op overname gebaseerde groeistrategie, doemt het datamanagement vraagstuk direct op.

Wie is er verantwoordelijk voor datamangement of wordt de verantwoordelijkheid gedeeld? Is er sprake van een centrale single point of truth waar de datakwaliteit wordt geborgd, of worden verschillende systemen aan elkaar gekoppeld aan de hand van business rules? En is een dergelijke koppeling schaalbaar genoeg om andere systemen in de toekomst aan te haken? 

In de praktijk zijn automatiseringstrajecten, vooral vraagstukken over datamanagement en procesoptimalisatie.

Automatisering en procesoptimalisatie


Fouten-automatisering

In de praktijk heeft automatisering lang niet altijd het beoogde effect. En zijn we vooral ook veel tijd kwijt aan de automatiseringssoftware zelf. 

De cruciale fout is te denken dat een stuk software op zichzelf het antwoord is. Met de transitie naar cloud SaaS-oplossingen, is een abonnement zo aangesloten. Maar als de software niet goed aansluit bij bestaande processen en datastructuren, levert automatisering niet het gewenste rendement. 

Je kunt niet voor een oplossing gaan als je het probleem niet echt kent. In feite ga je dan bestaande fouten automatiseren. 

Procesoptimalisatie met lean agile

Automatisering zou de aanzet moeten zijn om eerst eens kritisch naar de eigen processen te kijken. Voordat een proces geautomatiseerd wordt, moet het speelveld in kaart worden gebracht. Welke processen hebben invloed op het proces dat beoogd wordt voor automatisering? En wat verwachten we voor de toekomst? 

Als dit eenmaal helder is, kunnen we het proces optimaliseren. Op een wijze die in lijn ligt met automatisering. Deze optimalisatie heeft waarschijnlijk ook consequenties voor andere processen. Die moeten voor de optimalisatie meegenomen worden.

ic_automatisering-optimalisatie

Als processen eenmaal zijn geoptimaliseerd, dan kan het beoogde proces voor automatisering worden geautomatiseerd. 

Automatisering en controle


Vraag financieel eindverantwoordelijken naar hun grootste wens op het gebied van purchase to pay, en de kans is groot dat ze uitspreken veel meer grip te willen hebben. 

Een bijkomend voordeel van procesautomatisering is de transparantie van processen. Het voordeel van transparantie is tweeledig.

Enerzijds biedt het zicht op datastromen en worden deze datastromen ook gelogd. Werken conform regelgeving of keurmerken is hier enorm bij gebaat.

Zicht hebben op datastromen ondersteunt ook rapportage en besluitvorming met betrekking tot spend. Dit kan leiden tot een betere controle over de cashflow en het verminderen van financiële risico's voor het bedrijf.

basware-invoice-matching-discovery

Wij gebruiken diverse dashboards om het purchase to pay proces te analyseren. Zoals dit dashboard waarmee we de matchingsgraad tussen fatuur en PO inzichtelijk krijgen.

basware-invoice-origin-discovery

 Dit dashboard geeft inzicht in de totale automatiseringsgraad van factuurverwerking. Een overkoepelend accounts payable dashboard waar KPIs aan gehangen kunnen worden.

basware-invoice-process-discovery

Het doel van dit dashboard is om inzicht te bieden in de handelingen die worden uitgevoerd in het proces: waar, wat, wanneer en door wie ze worden veroorzaakt.

Keuze voor purchase to pay technologie


Automatiseringsoplossingen voor purchase to pay zijn in de jaren '90 van de vorige eeuw ontwikkeld als uitbreiding van de aankoopmodules van oudere ERP- en boekhoudsystemen. De vroege oplossingen waren voornamelijk lokaal geïnstalleerd, met weinig van de "gebruiksgemak"-functies die vandaag de dag worden gebruikt.

Purchase to pay systemen zijn geïntegreerde oplossingen die met name de "transactiegerichte" of "operationele" inkoop (long tail spend) ondersteunen, maar wel de volledige factuurverwerking op zich nemen.

SaaS-omzet heeft de omzet van on-premises-licenties en onderhoud overtroffen. Kopers omarmen de cloud omdat het snellere implementatie biedt, snellere leveranciers onboarding, betere leveranciers samenwerking en snellere toegang tot innovaties en verbeteringen.

De keuze voor een bepaalde technologie hangt  in onze ervaring sterk af van de onderneming.

De Gartner's en Forrester's bieden aardige vergelijkingen, maar het systeem dat door branchegenoten wordt gebruikt, is vaak doorslaggevend.

Daarnaast zien we nog echt grote verschillen tussen de gespecialiseerde, best of breed systemen als Basware [opent in nieuw venster] en ERP-systemen die purchase to pay functionaliteit aanbieden. 

We kunnen ons dus niet altijd vinden in "Magische Kwadranten" en "Forrester Wave's".

gartner-p2p-22

Lees meer over digitale transformatie

Wat doet ICreative


Wij zijn purchase to pay partner voor organisaties, instellingen en overheden. Wij voelen ons met name thuis in omvangrijke en complexe administraties, zoals het gebruik van meerdere ERP systemen.

Van gedachten wisselen over purchase to pay? 


Neem contact op  of blijf per e-mail op de hoogte

ic-logobar-5