PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

INTEGRATIES

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

Indirecte kosten


De risico's van onbeheerde indirecte kosten en de sleutel tot succes op gebied van spend management

4CEE_header_scroll

Indirecte kosten vormen een belangrijk aspect van financieel management, waarbij de focus ligt op een effectieve beheersing ervan. Indirecte kosten hebben een grote invloed op de financiële gezondheid van een organisatie. Het vermogen om indirecte kosten nauwkeurig te monitoren is om die reden van cruciaal belang voor bijvoorbeeld het optimaliseren en het maximaliseren van de Return on Investment (ROI). Toch is het lang niet altijd even duidelijk wat indirecte kosten precies zijn en hoe ermee om te gaan.

We behandelen daarom de meest gestelde vragen over indirecte kosten, en kijken vervolgens ook naar mogelijke oplossingen.


Inhoud

Wat zijn indirecte kosten?


Indirecte kosten zijn uitgaven die niet direct kunnen worden toegewezen aan specifieke producten, projecten of diensten. In tegenstelling tot directe kosten, die direct verband houden met de productie van het product of dienst, hebben indirecte kosten betrekking op algemene bedrijfsactiviteiten. Denk aan administratieve kosten, huur en nutsvoorzieningen die niet eenvoudig aan één output kunnen worden toegeschreven.

Indirecte kosten hebben directe invloed op inkooprendement. Met inkooprendement doelen we op de effectiviteit van het inkoopproces. Indirecte kosten kunnen moeilijk te voorspellen zijn, wat leidt tot uitdagingen in prijsbepalingen en budgettering. Door de indirecte kosten te begrijpen en te beheren, kunnen bedrijven hun inkooprendement verbeteren en concurrentievoordeel behalen.

Het verschil tussen directe en indirecte kosten

 

Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten is essentieel voor effectief kostenbeheer. Directe kosten zijn traceerbaar naar specifieke producten of projecten, terwijl indirecte kosten de algemene bedrijfsvoering ondersteunen. Zo zijn arbeidskosten voor productiemedewerkers directe kosten, terwijl de aanschaf van bureau's voor kantoormedewerkers een indirecte kostenpost is.

Directe kosten zijn rechtstreeks gekoppeld aan de productie of levering van goederen en diensten, zoals grondstoffen, arbeidskosten en productiemateriaal. Aan de andere kant omvatten indirecte kosten uitgaven die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een specifiek product, zoals administratieve kosten, huur, nutsvoorzieningen en algemene overheadkosten. Het beheren van deze kosten vereist een gedetailleerde analyse van de bedrijfsprocessen om te bepalen welke kosten direct bijdragen aan de productie en welke indirect bijdragen aan de totale bedrijfsactiviteiten.

Een nauwkeurig onderscheid tussen directe en indirecte kosten vormt de basis voor strategisch financieel beheer en optimalisatie van bedrijfsmiddelen.

Risico's van onbeheerde

indirecte kostenOnbeheerde indirecte kosten, ook wel maverick buying genoemd, brengen risico's met zich mee, zoals het overschrijden van budgetten en verminderde financiële stabiliteit. Er is sprake van maverick buying als werknemers buiten de standaard inkoopprocessen aankopen doen, waardoor er onvoldoende zicht is op de in- en uitstroom van gelden. 

Risicobeheer is daarom essentieel bij het voorkomen van deze gevolgen. Onbeheerde indirecte kosten kunnen de financiële gezondheid van een bedrijf schaden doordat ze onverwachte financiële lasten met zich meebrengen. Het risico op budgetoverschrijdingen kan leiden tot een verminderde winstgevendheid, waardoor bedrijfsprocessen kunnen worden verstoord. Efficiënt inkoopmanagement is daarom niet alleen een kwestie van kostenefficiëntie; het dient ook als een beschermende factor tegen onverwachte uitgaven en onbedoelde budgetoverschrijdingen. Zo kunnen bedrijven concurrentievoordeel behouden door kosten te minimaliseren en waarde te maximaliseren, waardoor ze wendbaarder en veerkrachtiger worden in de zakelijke markt.

De relatie tussen indirecte kosten en spend management


Begrip van indirecte kosten is cruciaal voor effectief spend management. Met dat begrip is het makkelijker om strategische beslissingen te nemen over investeringen, efficiëntie te vergroten en de algehele financiële gezondheid van het bedrijf te verbeteren.

Een geavanceerde aanpak omvat analyse van indirecte kosten op afdelingsniveau, waardoor kansen voor optimalisatie kunnen worden geïdentificeerd. Het optimaliseren van spend management vereist het hebben van voldoende inzicht in de financiële processen van de indirecte kostenstrategie. Hoe u dat aanpakt? De Kraljix Matrix kan u hierbij helpen. Deze methode verschaft u duidelijk inzicht in uw huidige leveranciers en daarmee uw inkoopstrategie.

Als u eenmaal een duidelijk beeld heeft van al uw directe en indirecte kosten en de daarbij horende leveranciers, kunt u specifieke indirecte kostenposten indentificeren en daarvoor kostenefficiënte technologiën implementeren. Vervolgens is het zaak om zoveel mogelijk de financiële transparantie binnen de organisatie te bevorderen.

Indirecte kosten beheren bij procurement

 

Het beheren van indirecte kosten bij procurement, of Inkoop, kan op meerdere manieren. Om te beginnen is een goede relatie met vaste leveranciers een belangrijke methode om indirecte kosten te beheren. Door met twee of drie van deze leveranciers inkoopafspraken te maken, kunnen bijvoorbeeld inkoopkortingen worden onderhandeld, en dus kosten besparen.

Ook automatisering van het inkoopproces verbetert de nauwkeurigheid en efficiëntie van indirecte kostenbeheer. Deze technologische oplossingen verminderen handmatige fouten en versnellen processen.

Ten slotte is open communicatie tussen inkoop- en financiële afdelingen cruciaal voor effectief beheer van indirecte kosten. Afstemming over doelstellingen, rapportage en strategische beslissingen is hierbij essentieel voor succes.


 

Spend management als

sleutel tot succes

 

Indirecte kosten vormen een cruciaal aspect van de financiële strategie van elk bedrijf. Door een dieper inzicht te verwerven in wat indirecte kosten zijn en hoe ze verschillen van directe kosten, kun je de financiële gezondheid van je bedrijf verbeteren en weloverwogen, strategische beslissingen nemen.

Lees meer over indirecte kosten

3 min read

4 argumenten voor het verhogen van spend under management

In corporate organisaties is het inkoopproces voor direct procurement (direct spend) en indirect procurement (indirect...
3 min read

Maverick buying bezorgt met name Finance hoofdpijn

Bij bijna de helft van de corporates vindt het merendeel van de indirecte uitgaven niet onder beheer plaats, wordt...
3 min read

TU Delft: meer grip op uitgaven dankzij intuïtief inkoopproces voor gebruikers

Binnen de meeste grote organisaties zijn de disciplines Finance en Inkoop nog van elkaar gescheiden. Bij de Technische...

Wat doet ICreative


Wij zijn purchase to pay partner voor organisaties, instellingen en overheden. Ondersteuning nodig bij het optimaliseren van je spend management? We denken graag met je mee.

Van gedachten wisselen over het beheren van indirecte kosten? 


Neem contact op  of blijf per e-mail op de hoogte

ic-logobar-5