Factuurherkenning

met Basware

Met scan en herken software wordt informatie op PDF facturen omgezet naar XML databestanden. 

Contact  of  Bekijk onze webinars

4CEE_header_scroll

iceative-logobar

 

icreative-solutions-irs custom with600

 

Functionaliteit

 • Automatisch uitlezen van specifieke e-mail box(en) voor facturen
 • Scannen van papieren facturen via multifunctionele of desktop scanner
 • Toekenning van juiste entiteit/administratie
 • Vaststellen juiste crediteur op basis van IBAN- en/of btw-nummer
 • Aflezen headerdata (bv. factuurnummer, factuurdatum, netto en bruto btw-bedrag)
 • Aflezen line level data (bv. aantal, prijs per stuk, regeltotaal, omschrijving)
 • Herkenning van data in vrijwel alle talen
 • Intuïtieve (webbased) user interface voor validering van herkende waarden
 • Managed Online Learning voor verbetering herkenningsresultaat
 • Retourneren van facturen die niet aan uw eisen voldoen
 • Interface met ERP en/of factuurverwerkingssysteem
 • Export van xml en pdf in ieder gewenst formaat via elk gewenst distributiekanaal

 

Zet PDF facturen om naar XML facturen


Hoe goed facturen door uw OCR-oplossing herkend worden, is niet met het blote oog zichtbaar en van het effect daarvan merkt u in eerste instantie niet zoveel. Wat het extra lastig maakt, is dat de data voor het meten van de herkenningsgraad niet direct uit het systeem zelf komt. Daarvoor moet er relevante data over het proces worden verzameld en gecombineerd en daarmee bent u er nog niet.

Als u aan de hand van de data heeft bepaald welke leverancier(s) de te lage herkenningsgraad veroorzaken, is dient u te achterhalen wat daaraan ten grondslag ligt om gepast maatregelen te kunnen nemen. Er is dus menselijke interpretatie nodig om te achterhalen waar het precies aan ligt.

Powered by Kofax

Met Kofax wordt informatie van gescande papieren facturen en pdf-facturen afgelezen en deze informatie komt automatisch terecht in de daarvoor bestemde velden. Denk hierbij aan factuurdatum, factuurnummer, IBAN-nummer, btw-nummer en netto en bruto bedragen.

Het doel is altijd om met minimale manuele interventie de facturen zo automatisch mogelijk aan te bieden aan uw factuurverwerkingssoftware, uw ERP-systeem of best-of-breed- systeem, zoals Basware.

ICreative Recognition

Met het zogeheten IRS-herkenningsrapport van ICreative kunnen herkenningsproblemen snel worden geïdentificeerd. Het geeft handreikingen op welke vlakken in het proces er ruimte is voor verbetering en geeft het bovendien ook direct een mogelijke oplossingsrichting.

Facturen is een van de moeilijkste type documenten om op een goede manier te herkennen, aangezien er veel informatie op een relatief kleine oppervlakte staat. De kennis en kunde die ICreative hiermee opgedaan heeft in de afgelopen twintig jaar is gebundeld in de ICreative Invoice Pro Package.

icreative-solutions-irs2

 

Functionaliteit

 • Voorgedefinieerd Kofax KTA factuurherkenningsproject op zowel kop- als regelniveau
 • Voorgedefinieerde bedrijfsregels, zoals controle op dubbele facturen en validatie op bedragen (bijvoorbeeld nettobedrag + btw-bedrag = totaalbedrag)
 • Leveranciersherkenning op basis van (IBAN) bankrekening-, btw- en KvK-nummers
 • Automatische conversie van datum- en bedragformaat (d.w.z. Amerikaans naar Europees)
 • Diverse exportmogelijkheden naar verschillende backend systemen (Basware, ERP, financiële systemen)

Andere typen documenten

Hoewel ICreative Recognition primair is ingericht voor het verwerken van binnenkomende facturen, kunnen we uiteraard ook andere documentsoorten zoveel mogelijk automatisch verwerken binnen deze dienst. Per soort document zullen we eerst uw wensen inventariseren, voordat we u een gespecificeerde opgave doen van de eenmalige en terugkerende kosten.

Contact  of  Bekijk onze webinars