PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

TECHNOLOGIE

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

2 min read

Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe betalingstermijn van 30 dagen

Featured Image

De maximale wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) is verkort van 60 naar 30 dagen. Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van een jaar. ‘We zien dat veel bedrijven er helaas nog niet klaar voor zijn’, zegt Ronald den Hartog van ICreative.

De beweegredenen van de nieuwe wettelijke betalingstermijn voor het grootbedrijf aan mkb-bedrijven, zijn duidelijk. Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Mkb-bedrijven beschikken over het algemeen over kleinere reserves en zijn daardoor afhankelijker van een continue cashflow. Met het verkorten van de betalingstermijn naar 30 dagen krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte en beter zicht op de bedrijfskas.

 

Aanpassing inkoopvoorwaarden

Diverse grote organisaties hanteren momenteel nog betalingstermijnen die zijn gebaseerd op de omvang van de inkopen die ze bij een leverancier doen. Door de wetswijziging zijn ze echter verplicht om voor leveranciers uit het mkb een betalingstermijn van maximaal dertig dagen te hanteren.

Dat betekent dat veel grote bedrijven moeten inventariseren welke van hun leveranciers tot het mkb behoren en vervolgens de inkoopvoorwaarden navenant aanpassen. Den Hartog: ‘We zien in de praktijk dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet. Wanneer we met ze in gesprek zijn, blijkt dat ze vaak niet precies inzichtelijk hebben voor welke leveranciers de verkorte betalingstermijn geldt.’

Webinar
Betaalgedrag verbeteren
Over fatsoen, automatisering en de rol van leveranciers.

Bekijk het webinar

De link opent in een nieuw venster.


Gerelateerde_content_Webinars_4CEE_531x357

 


Verwarring

Of een bedrijf tot het mkb behoort, leidt nogal eens tot verwarring. Volgens de wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (TOLB) behoren bedrijven – conform het jaarrekeningrecht – tot het mkb wanneer ze twee opeenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie criteria voldoen: er werken maximaal 250 mensen én de netto jaaromzet is lager dan € 50 miljoen en/of het balanstotaal bedraagt hooguit € 43 miljoen. 

Bij de omzettoets volgens TOLB moeten bedrijven ook kijken naar de omzet van dochterbedrijven die onder de mkb-leverancier hangen. Die cijfers zijn niet altijd makkelijk in te zien. Omgekeerd, als de leverancier onderdeel is van een onderneming die behoort tot het grootbedrijf, dan mag deze niet worden beschouwd als grootbedrijf (waarvoor dus geen betalingstermijn van maximaal 30 dagen geldt). Daarnaast ontstaan er wel eens misverstanden omdat in andere reguleringen mkb-definities worden gehanteerd die iets afwijken van de definitie uit de TOLB, zoals de mkb-toets van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

 

Ambities

Volgens de Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon was de gemiddelde termijn waarmee zakelijke facturen worden voldaan, in het derde kwartaal 2020 nog 39,3 dagen. ‘Al langere tijd constateerden we dat de gemiddelde betaaltermijn in Nederland ruim boven de 30 dagen ligt. Volgens MKB Nederland ligt de gemiddelde betaaltermijn van publieke opdrachtgevers aan bouwbedrijven op 75 dagen. Dit zien we als een extra indicator dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet’, zegt Ronald den Hartog.

Den Hartog vindt dat bedrijven elkaar juist in het huidige economische klimaat moeten helpen. ‘Kleine ondernemers komen eerder in de knel naarmate ze lang op hun geld moeten wachten. Het zou een stuk mooier zijn als bedrijven zichzelf in staat stellen nog eerder dan de toegestane 30 dagen te betalen. Er zijn tegenwoordig voldoende technologische oplossingen om dat te realiseren en de financiële supply chain te optimaliseren’, licht Den Hartog toe. ‘De nieuwe wet lijkt mij dan ook een goede aanjager om de ambities weer eens te actualiseren.’

 

Meer weten?

Samen met Graydon heb ik een webinar gegeven over het betaalgedrag van ondernemingen. Deze kunt u hier terugkijken. Uiteraard kunt u ook direct contact met mij opnemen.

Ronald den Hartog

 

Ronald den Hartog
Business Consultant
rdenhartog@icreative.nl

PS Vergeet niet te abonneren op onze blog updates! (Link opent in een nieuw venster)