simplerinvoicing e-facturatie

Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is een netwerk van samenwerkende software en e-facturatie dienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatie diensten mogelijk maakt. Kortom: iedereen kan straks vanuit zijn ERP / accounting software of e-facturatie dienstverlener facturen sturen naar ieder ander.

Simplerinvoicing wordt beheerd door de Stichting Simplerinvoicing. Deze stichting heeft tot doel het stimuleren van e-factureren door een standaard beschikbaar te stellen voor de e-factuur en voor gerelateerde documenten. In die rol participeren we op strategisch niveau en voeren we diverse operationele taken uit voor de Stichting Simplerinvoicing. Simplerinvoicing wordt geadviseerd door een raad van participanten, toezicht wordt gehouden door het bestuur en door de raad van toezicht.

De Rijksoverheid

De Rijksoverheid ontvangt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen facturen van bedrijven. Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten, elektronische facturen (XML format) naar de Rijksoverheid te sturen. De Rijksoverheid verwacht van haar leveranciers dat zij vanaf die datum hun facturen aanleveren via Digipoort, Simplerinvoicing of het handmatig invoeren in het facturenportaal. Dit geldt voor alle nieuwe opdrachten en contracten die u met de Rijksoverheid aangaat.

ICreative

ICreative wordt namens Basware vertegenwoordigd als Simplerinvoicing provider. Gebruikmakend van het Basware Network, helpen wij bedrijven en instellingen met de overgang naar e-facturatie. Indien de verplichting van de Rijksoverheid voor uw bedrijf van kracht is of wordt, neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn.

 

Over ICreative

ICreative levert als Basware en Kofax partner, oplossingen voor purchase-to-pay en factuurverwerking / e-facturatie uitdagingen aan omvangrijke ondernemingen en instellingen. Onze oplossingen bieden meer controle op bedrijfsuitgaven en minder complexiteit van het inkoop tot betalingsproces.