PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

INTEGRATIES

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

3 min read

Financials en inkopers gezocht: krappe arbeidsmarkt blijft problematisch

Featured Image

De krappe arbeidsmarkt houdt ook in 2023 de gemoederen flink bezig. Financials en inkopers geven nog altijd aan dat de war for talent een grote invloed heeft op het dagelijkse werk. Daarnaast merken zij de gevolgen van het groeiende belang van duurzaamheid en van het tekort aan producten en grondstoffen. Dat blijkt uit navraag onder meer dan 200 finance- en inkoopprofessionals bij corporate organisaties door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch 

 

De arbeidsmarkt is inmiddels al een behoorlijke tijd extreem krap. Zelfs de negatieve economische vooruitzichten hebben daar vrijwel geen verandering in gebracht. Her en der verschijnen wel wat berichten in de media over grote bedrijven (vooral internationale tech-giganten) waar banen verdwijnen (zoals bij Zalando, Amazon en bij PostNL), maar dat lijken de uitzonderingen die de regel bevestigen.  

Vooralsnog is dit niet representatief voor het heersende sentiment op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sterker nog; in februari is de werkloosheid opnieuw licht gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, tegenover 3,6 procent de maand daarvoor. 
 

Vacatures Finance en Inkoop moeilijk vervulbaar 

In het vierde kwartaal van 2022 stonden er tegenover elke 100 werklozen 123 vacatures open. En een groot deel, ruim de helft, van deze vacatures was moeilijk vervulbaar. Dat werd duidelijk in het Werkgeversonderzoek van UWV. Een gebrek aan reacties van sollicitanten is de belangrijkste reden voor deze moeilijk vervulbare vacatures. In mindere mate komt dit doordat sollicitanten niet beschikken over de juiste vaardigheden, vakkennis of werkervaring. 

Een aantal beroepen heeft structureel te maken met ‘moeilijk vervulbare’ vacatures. Dit geldt bijvoorbeeld voor boekhouders, financieel administrateurs, controllers, compliance officers, assistent inkopers, inkopers en hoofden Inkoop. Kortom; finance- en inkoopafdelingen zijn naarstig op zoek naar versterking. 


War for talent is grootste uitdaging
 

Niet verwonderlijk dat maar liefst 43% van de ondervraagde financials en 36% van de inkopers verwacht dat de krappe arbeidsmarkt dé ontwikkeling is die de komende jaren het meeste invloed op hun werk gaat hebben. De war for talent kwam met stip op nummer één naar voren als grootste uitdaging voor de ruim 200 professionals die onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch ondervroeg.

Daarnaast verwacht een derde van de inkopers dat de schaarste van grondstoffen en/of producten ook de komende jaren nog veel impact gaat hebben. Een kwart van de inkoopprofessionals voorziet dat zij de gevolgen van het toenemend belang van duurzaamheid en circulariteit gaan merken.

Dit speelt in mindere mate bij Finance: van hen gaf 15 procent aan dat duurzaamheid en circulariteit gevolgen voor hun dagelijkse werk gaan hebben. Evenveel professionals wezen naar kunstmatige intelligentie en naar big data als belangrijkste ontwikkeling.  

Oplossingen voor personeelstekort 

Werkgevers buigen zich massaal over de vraag hoe ze hoofd kunnen bieden aan het nijpende personeelstekort. Hogere lonen, meer vakantiedagen of langer betaald ouderschapsverlof; er wordt van alles uit de kast getrokken om nieuwe medewerkers aan te trekken. Zo wordt er ook flink geïnvesteerd in opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Alles om als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor (nieuw) talent. 

Deze oplossingen focussen vooral op het aanbod van het medewerkers: hoe zorg ik voor méér medewerkers in mijn bedrijf? Maar u kunt het ook omdraaien en focussen op het verlagen van de vraag naar medewerkers. Dus: hoe zorg ik dat ik minder medewerkers nodig heb ik in mijn bedrijf? "We moeten hetzelfde werk met minder mensen kunnen doen", staat in een Kamerbrief over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt.  

Als één van de belangrijkste oplossingen noemt het kabinet automatisering. “Het kabinet ziet dat veel werkgevers stappen zetten op het gebied van technologische vernieuwing, procesinnovatie en administratieve druk. Zeker op de langere termijn, met het oog op vergrijzing, is het versterken van de productiviteitsgroei een essentiële route om krapte aan te pakken.”  


Voorkom onnodige, handmatige werkzaamheden
 

Als uw bedrijf te weinig medewerkers heeft voor het werk dat gedaan moet worden, onderzoek dan of er minder werk gedaan worden. Door processen te optimaliseren en te automatiseren, kunt u voorkomen dat er onnodig veel handmatige handelingen verricht moeten worden. De potentiële tijdswinst is enorm.  

Dat ondervond Intersnack aan den lijve toen zij hun factuurverwerking samen met ICreative onder de loep namen. “In de oude situatie moest een factuur van a tot z afgewerkt worden: scannen, coderen, controleren, overschieten, matchen, boeken en doorboeken. Dat kostte minstens 6 minuten per factuur”, vertelde de toenmalige crediteurenbeheerder Thomas Wijnberg van Intersnack. Op dat moment konden de zeven medewerkers van Accounts Payable in totaal zo’n honderd facturen per dag verwerken. 

 

Na de optimalisering en automatisering van het gehele factuurverwerkingsproces, waren er nog maar drie medewerkers nodig om dagelijks meer dan honderdvijftig facturen te verwerken. “We kunnen steeds meer aan met steeds minder mensen”, aldus Thomas.  

Denk overigens niet dat zijn collega’s plots thuis op de bank kwamen te zitten. Zij konden zich namelijk op andere zaken focussen, zoals analyses van doorlooptijden en debiteurenbeheer. Thomas: “Er blijft nog genoeg te doen.” 

 

Volledig trendrapport gratis beschikbaar 

Wil je meer weten over hoe corporates hun purchase to pay proces hebben ingericht en welke gevolgen dit heeft voor Inkoop en Finance? Download dan gratis het volledige trendrapport 

Daarin lees je onder meer over:  
  • In hoeverre betalen corporates hun facturen op tijd? 
  • Hoe komen inkooporders en facturen tot stand bij de Nederlandse corporates?  
  • Welke trends en ontwikkelingen hebben invloed op Procurement en Accounts Payable? 

Download trendrapport

 

Esther_auteurshandtekening_blog 4cee-linkedin


Anoek
van der Riet

Contentspecialist

Anoek schrijft dagelijks over purchase to pay, order to cash en Robotic Process Automation. Ze duikt graag in onderwerpen als e-facturatie, werkkapitaal en hyperautomation.