PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

TECHNOLOGIE

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

2 min read

E-factuur aan overheid verplicht vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun facturen als e-factuur aanleveren. Hiermee loopt Nederland vooruit op de Europese richtlijn die dit per eind 2018 verplicht.

Een goede ontwikkeling die organisaties op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro bespaart zo blijkt uit onderzoek van Deloitte. Ook voor de overheid moet de overstap naar e-facturen een besparing opleveren. De miljoenen facturen die de overheid jaarlijks ontvangt worden nu voor een groot deel handmatig verwerkt, dit kost tijd en geld.

E-facturen sturen naar Rijksoverheden en Rijksdiensten

Het Rijk specificeert een e-factuur als ‘een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben’. Een e-mail met een pdf factuur sturen is dus geen optie. Het Rijk biedt drie opties om e-facturen aan te leveren:

E-factuur vanuit uw (boekhoud)softwarepakket via Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is een netwerk van ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners. Dit netwerk maakt het mogelijk om via uw eigen softwarepakket e-facturen te versturen naar de overheid. Simplerinvoicing zorgt ervoor dat de factuur zoals u die verstuurt direct ingelezen wordt in de financiële administratie van de ontvangende overheidsinstantie. Uw softwareleverancier moet hiervoor aangesloten zijn bij Simplerinvoicing.

E-factuur via een aansluiting op Digipoort

Digipoort is de ICT centrale van de (Rijks)overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld. Het is te zien als een digitaal postkantoor van de overheid voor organisaties. Ieder bedrijf dat is aangesloten kan gestandaardiseerd digitaal gegevens uitwisselen met de overheid. Facturen dienen in UBL of HR-XML formaat aangeleverd te worden. Deze aansluiting is vooral geschikt voor organisatie die veel facturen aan de overheid sturen.

E-factuur invoeren in portaal via Digipoort

Tot slot biedt de overheid een leveranciersportaal voor leveranciers die heel weinig facturen versturen. Dit portaal levert de facturen eveneens via Digipoort aan de overheid. Het gebruik van dit portaal is kosteloos, u dient wel de facturen handmatig in te voeren in dit portaal. Deze manier van verzenden is alleen geschikt indien u heel weinig facturen stuurt.

E-facturen sturen aan medeoverheden en andere aanbestedende diensten

Provincies, gemeenten, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen moeten zelf tijdig hun voorzieningen inrichten. Op welke manier u facturen naar deze overheidsinstanties stuurt hangt af van de gekozen inrichting. Dit kan Simplerinvoicing zijn, Digipoort en ook een e-mail met XML bijlage kan door medeoverheden als e-factuur beschouwd worden. Logius houdt bij welke overheden al aangesloten zijn.

E-facturen naar de overheid met oplossingen van ICreative

E-facturen versturen levert u voordeel op. Heeft u nog geen oplossing om e-facturen te versturen, dan is dit hét moment om daar naar te kijken en beperk dit niet tot versturen naar de overheid. Al uw facturen in- en uitgaand kunt u hierin meenemen. ICreative biedt met het Basware Commerce Network een totaaloplossing. Neem voor meer informatie over onze oplossing en connectie met Simplerinvoicing en/of Digipoort contact met ons op.