Integratie

ICreative Integration Platform

Voor bedrijven die onvoldoende kennis en geen (of geen geschikte) tool voor interfacing in huis hebben, biedt ICreative uitkomst met het zogenoemde ICreative Integratie Platform (IIP) 

Communicatie tussen SaaS applicaties

Met de introductie van SaaS is de communicatie tussen verschillende applicaties gecompliceerder en vereist vaak extra integratie. Met SaaS-oplossingen moeten bedrijven extra integraties boven op hun huidige middleware of ERP-systeem bouwen. Dit vereist kennis van de interfaces en wordt voor elke oplossing op maat gemaakt.  

Met IIP zijn alle veelgebruikte functies die nodig zijn voor integratie standaard beschikbaar en eenvoudig te implementeren. ICreative heeft sjablonen ontwikkeld voor de meest voorkomende data-integratievraagstukken voor Basware SaaS en ICreative Recognition Service (IRS), dit zal resulteren in een snelle en effectieve implementatie. 

  • Standaard interfaces beschikbaar voor Basware P2P, ICreative Validation Service (IVSen ICreative Recognition Service (IRS) 
  • Gemakkelijke userinterface voor de eindgebruiker 
  • Best practices beschikbaar voor factuurdata transformatie en transport 
  • Best practices beschikbaar voor financiële masterdata transformatie en transport 
  • Templates beschikbaar voor veel voorkomende ERP-systemen 

ICreative Integration Platform (IIP) is een middleware platform dat is ontworpen is om flexibiliteit te kunnen bieden. Dit platform verbindt op een eenduidige manier on-premise applicaties, zoals een ERP of financieel systeem, met een SaaSapplicatie.  

IIP is eenvoudig en snel te implementeren doordat het een eenvoudige architectuur kent waarbij resources binnen het IT-landschap kunnen worden beperkt. Het is vergelijkbaar met de werking van een telefooncentrale. De centrale ontvangt het verzoek en stuurt dit door naar de bestemming, welke ook weer terug kan communiceren. 

Er zijn verschillende scenario’ waarbij IIP kan helpen bij het integreren van de datastromen 

Beschikbaar maken van on-premise data naar SaaS environment

IIP kan ook worden gebruikt als integratietool voor het integreren van meerdere systemen. In bovenstaand voorbeeld hebben we een situatie waarbij niet alle lokale systemen met elkaar kunnen verbinden. Als bijvoorbeeld integratieopties ontbreken of dit door netwerkbeveiliging niet mogelijk is, kan IIP al deze systemen helpen integreren door als “man in the middle” op te treden. Door IIP te gebruiken voor in dit scenario zal het mogelijk zijn om alle systemen aan te sluiten. 

Plaats van ICreative Integratie Platform (IIP) in het proces

IIP wordt on-premise geïnstalleerd en heeft daarmee directe toegang tot de systemen die binnen deze omgeving staan. Daarnaast kan IIP door het gebruik van webservice over HTTPS of via SFTP verbinden met applicaties buiten de on-premise omgeving. Hierdoor is het gemakkelijk om data van zowel on-premise als cloudapplicaties te integreren.

Integratie van meerdere systemen

IIP kan ook worden gebruikt als integratietool voor het integreren van meerdere systemen. In bovenstaand voorbeeld hebben we een situatie waarbij niet alle lokale systemen met elkaar kunnen verbinden. Als bijvoorbeeld integratieopties ontbreken of dit door netwerkbeveiliging niet mogelijk is, kan IIP al deze systemen helpen integreren door als “man in the middle” op te treden. Door IIP te gebruiken voor in dit scenario zal het mogelijk zijn om alle systemen aan te sluiten. 

Functionaliteiten ICreative Integratie Platform (IIP)

Onderstaand een overzicht van de functies die binnen IIP beschikbaar zijn. Deze functies zijn te combineren in één enkele integratie. Elke integratie is automatisch voorzien van monitoring. Integraties worden in IIP gepland, dat wil zeggen dat elke integratie op een eenmalig momet per dag of meerdere malen per dag automatisch kan worden gestart. Daarnaast zijn alle integraties en geplande taken in te zien met een vriendelijke userinterface. 

In de afbeelding hiernaast zijn niet alle beschikbare acties getoond; ook worden er acties toegevoegd in een nieuwe release van IIP.