Datakwaliteit

ICreative Validation Service

Het automatisch verwerken en goedkeuren van een factuur kan stuklopen als de informatie op de factuur met betrekking tot de leverancier niet juist is. Dankzij de ICreative Validatie Service worden inkomende facturen gevalideerd én eventueel verrijkt.

Hogere kwaliteit en efficiency

ICreative biedt met de ICreative Validation Service (IVS) functionaliteiten om (volledig) geautomatiseerd inkomende facturen, documenten of data te valideren en te verrijken. Ook biedt IVS communicatiemogelijkheden per e-mail om bepaalde facturen die niet voldoen aan de door de organisatie gestelde bedrijfsregels, te weigeren of om aanvullende informatie te vragen.

Met IVS kunnen de inkomende facturen nóg efficiënter en sneller worden verwerkt in het ERP-, order of factuurverwerkingssysteem, zoals SAP of Basware. De belangrijkste doelen van IVS zijn het verhogen van de kwaliteit van gegevens en het verhogen van de efficiency van het factuurverwerkingsproces, onder andere door vermindering van uitval.

SaaS-dienst

IVS is opgezet als een modulair platform, waarbij enerzijds standaardfunctionaliteit configureerbaar is en anderzijds nieuwe (klantspecifieke) functionaliteit snel en eenvoudig kan worden toegevoegd.

IVS wordt als een cloud/SaaS-dienst aangeboden wat betekent dat zowel inkomende facturen, de uit te wisselen data, als de ontvangende systemen in de een of andere vorm beveiligd via internet toegankelijk moeten zijn voor het SaaS-platform, bijvoorbeeld via webservices of SFTP.

IVS wordt aangeboden in een pay-per-use model. Er wordt afgerekend op basis van de toegepaste bewerkingen die op de facturen worden uitgevoerd.

Validatie

Valideren is een service waarbij data wordt gecontroleerd op geldigheid en/of juistheid. Deze controle kan bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van data uit het ERP- of ordersysteem, maar ook op basis van externe databronnen, zoals de Kamer van Koophandel of de btw-database van de Europese Commissie.

Met betrekking tot valideren zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Standaardfunctionaliteit: die beschikbaar kan worden gesteld door middel van configuratie binnen IVS;
  • Suggesties voor functionaliteit: welke eenvoudig en snel door ICreative kan worden ontwikkeld.

Verrijking

Het verrijken van data is een service waarmee de actualiteit van data wordt getoetst en naar uw behoefte wordt (aan)gevuld, getransformeerd of geformatteerd.

Met betrekking tot verrijken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in standaardfunctionaliteit die beschikbaar kan worden gesteld door configuratie binnen IVS. Tevens worden suggesties gedaan voor functionaliteit die eenvoudig en snel door ICreative kan worden ontwikkeld op het IVS-platform.