2 min read

Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe betaaltermijn van 30 dagen

Featured Image

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in maart naar de Tweede Kamer stuurde. Naar verwachting wordt deze wet vanaf januari 2022 effectief. ‘We zien dat veel bedrijven er helaas nog niet klaar voor zijn’, zegt Ronald den Hartog van ICreative.

De beweegredenen van het wetsvoorstel dat in de bres springt voor mkb-bedrijven, zijn duidelijk. Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Mkb-bedrijven beschikken over het algemeen over kleinere reserves en zijn daardoor afhankelijker zijn van een continue cashflow. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte en beter zicht op de bedrijfskas.

Aanpassing inkoopvoorwaarden

Diverse grote organisaties hanteren momenteel nog betaaltermijnen die zijn gebaseerd op de omvang van de inkopen die ze bij een leverancier doen. Door de aankomende wetswijziging zijn ze echter verplicht om voor leveranciers uit het mkb een betaaltermijn van maximaal dertig dagen te hanteren.

Dat betekent dat veel grote bedrijven moeten inventariseren welke van hun leveranciers tot het mkb behoren en vervolgens de inkoopvoorwaarden navenant aanpassen. Dat kan volgens Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven die lange betaaltermijnen voor mkb’ers willen tegengaan, weken of zelfs maanden duren. Den Hartog: ‘We zien in de praktijk dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet. Wanneer we met ze in gesprek zijn, blijkt dat ze vaak niet precies inzichtelijk hebben voor welke leveranciers de verkorte betaaltermijn straks geldt.’

Verwarring

Of een bedrijf tot het mkb behoort, leidt nogal eens tot verwarring. Volgens de wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (TOLB) behoren bedrijven – conform het jaarrekeningrecht – tot het mkb wanneer ze twee opeenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie criteria voldoen: er werken minder dan 250 mensen, de jaaromzet is lager dan € 40 miljoen en/of het balanstotaal bedraagt hooguit € 20 miljoen. Deze definitie wordt volgens Betaalme.nu nogal eens verkeerd geinterpreteerd.

Bij de omzettoets volgens TOLB moeten bedrijven ook kijken naar de omzet van dochterbedrijven die onder de mkb-leverancier hangen. Die cijfers zijn niet altijd makkelijk in te zien. Omgekeerd, als de leverancier onderdeel is van een onderneming die behoort tot het grootbedrijf, dan mag deze niet worden beschouwd als grootbedrijf (waarvoor dus geen betaaltermijn van maximaal 30 dagen geldt). Daarnaast ontstaan er wel eens misverstanden omdat in andere reguleringen een mkb-definities worden gehanteerd die iets afwijken van de definitie uit de TOLB, zoals de mkb-toets van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Ambities

Volgens de Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon verbetert het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven sowieso maar mondjesmaat. Zo was de gemiddelde termijn waarmee zakelijke facturen worden voldaan, in het derde kwartaal 2020 nog 39,3 dagen. ‘Al langere tijd constateren we dat de gemiddelde betaaltermijn in Nederland ruim boven de 30 dagen ligt. Dit zien we als een extra indicator dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet’, zegt Ronald den Hartog.

Den Hartog vindt dat bedrijven elkaar juist in het huidige economische klimaat moeten helpen. ‘Kleine ondernemers komen eerder in de knel naarmate ze lang op hun geld moeten wachten. Het zou een stuk mooier zijn als bedrijven zichzelf in staat stellen nog eerder dan de toegestane 30 dagen te betalen. Er zijn tegenwoordig voldoende technologische oplossingen om dat te realiseren en de financiële supply chain te optimaliseren’, licht Den Hartog toe. ‘De nieuwe wet lijkt mij dan ook een goede aanjager om de ambities weer eens te actualiseren.’

Hoe kunnen corporate organisaties maverick buying voorkomen?

Wanneer er binnen een corporate organisatie uitgaven worden gedaan zonder toezicht op of controle van Inkoop, spreken we over maverick buying. Dit...

Lees verder

4 argumenten voor het verhogen van spend under management

In corporate organisaties is het inkoopproces voor direct procurement (direct spend) en indirect procurement (indirect spend) niet op eenzelfde...

Lees verder

Waarom Inkoop en Finance afdelingsoverstijgende KPI’s voor spend under management moeten gebruiken

In corporate organisaties zijn de afdelingen Inkoop en Finance traditioneel van elkaar gescheiden; regelmatig zetelen ze zelfs in andere vestigingen...

Lees verder