Whitepaper E-facturatie

E-facturatie heeft de toekomst. Maar in het bedrijfsleven stuurt men liever pdf-facturen per e-mail naar elkaar. Zowel technologische ontwikkelingen als de overheid gaan op zeer korte termijn een belangrijke rol spelen in de adoptie van e-facturatie.

Lees er alles over in onze white paper.

  ic-whitepaper-efacturatie-adoptie-v4

   

   2 min read

   Veel bedrijven niet klaar voor nieuwe betaaltermijn van 30 dagen

   De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) in maart naar de Tweede Kamer stuurde. Naar verwachting wordt deze wet vanaf januari 2022 effectief. ‘We zien dat veel bedrijven er helaas nog niet klaar voor zijn’, zegt Ronald den Hartog van ICreative.

   De beweegredenen van het wetsvoorstel dat in de bres springt voor mkb-bedrijven, zijn duidelijk. Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Mkb-bedrijven beschikken over het algemeen over kleinere reserves en zijn daardoor afhankelijker zijn van een continue cashflow. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte en beter zicht op de bedrijfskas.

   Aanpassing inkoopvoorwaarden

   Diverse grote organisaties hanteren momenteel nog betaaltermijnen die zijn gebaseerd op de omvang van de inkopen die ze bij een leverancier doen. Door de aankomende wetswijziging zijn ze echter verplicht om voor leveranciers uit het mkb een betaaltermijn van maximaal dertig dagen te hanteren.

   Dat betekent dat veel grote bedrijven moeten inventariseren welke van hun leveranciers tot het mkb behoren en vervolgens de inkoopvoorwaarden navenant aanpassen. Dat kan volgens Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven die lange betaaltermijnen voor mkb’ers willen tegengaan, weken of zelfs maanden duren. Den Hartog: ‘We zien in de praktijk dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet. Wanneer we met ze in gesprek zijn, blijkt dat ze vaak niet precies inzichtelijk hebben voor welke leveranciers de verkorte betaaltermijn straks geldt.’

   Webinar
   Betaalgedrag verbeteren
   Over fatsoen, automatisering en de rol van leveranciers.

   Bekijk het webinar

   De link opent in een nieuw venster.


   Gerelateerde_content_Webinars_4CEE_531x357

    


   Verwarring

   Of een bedrijf tot het mkb behoort, leidt nogal eens tot verwarring. Volgens de wet Tegengaan Onredelijk Lange Betaaltermijnen (TOLB) behoren bedrijven – conform het jaarrekeningrecht – tot het mkb wanneer ze twee opeenvolgende balansdata aan twee van de volgende drie criteria voldoen: er werken minder dan 250 mensen, de jaaromzet is lager dan € 40 miljoen en/of het balanstotaal bedraagt hooguit € 20 miljoen. Deze definitie wordt volgens Betaalme.nu nogal eens verkeerd geinterpreteerd.

   Bij de omzettoets volgens TOLB moeten bedrijven ook kijken naar de omzet van dochterbedrijven die onder de mkb-leverancier hangen. Die cijfers zijn niet altijd makkelijk in te zien. Omgekeerd, als de leverancier onderdeel is van een onderneming die behoort tot het grootbedrijf, dan mag deze niet worden beschouwd als grootbedrijf (waarvoor dus geen betaaltermijn van maximaal 30 dagen geldt). Daarnaast ontstaan er wel eens misverstanden omdat in andere reguleringen een mkb-definities worden gehanteerd die iets afwijken van de definitie uit de TOLB, zoals de mkb-toets van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

   Ambities

   Volgens de Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon verbetert het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven sowieso maar mondjesmaat. Zo was de gemiddelde termijn waarmee zakelijke facturen worden voldaan, in het derde kwartaal 2020 nog 39,3 dagen. ‘Al langere tijd constateren we dat de gemiddelde betaaltermijn in Nederland ruim boven de 30 dagen ligt. Dit zien we als een extra indicator dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor deze wet’, zegt Ronald den Hartog.

   Den Hartog vindt dat bedrijven elkaar juist in het huidige economische klimaat moeten helpen. ‘Kleine ondernemers komen eerder in de knel naarmate ze lang op hun geld moeten wachten. Het zou een stuk mooier zijn als bedrijven zichzelf in staat stellen nog eerder dan de toegestane 30 dagen te betalen. Er zijn tegenwoordig voldoende technologische oplossingen om dat te realiseren en de financiële supply chain te optimaliseren’, licht Den Hartog toe. ‘De nieuwe wet lijkt mij dan ook een goede aanjager om de ambities weer eens te actualiseren.’

   Meer weten?

   Samen met Graydon heb ik een webinar gegeven over het betaalgedrag van ondernemingen. Deze kunt u hier terugkijken. Uiteraard kunt u ook direct contact met mij opnemen.

   Ronald den Hartog

    

   Ronald den Hartog
   Business Consultant
   rdenhartog@icreative.nl

   PS Vergeet niet te abonneren op onze blog updates! (Link opent in een nieuw venster)

   1 min read

   Op tijd betalen is een kwestie van goed fatsoen, toch?

   Op tijd je factuur betaald krijgen, dat is een kwestie van goed fatsoen van je afnemer. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar om tijdig te kunnen...

   Lees verder
   Hoe de Kraljic matrix uw leveranciersmanagement en inkoopproces verbetert

   Hoe de Kraljic matrix uw leveranciersmanagement en inkoopproces verbetert

   Ondanks dat indirect spend meestal niet meer dan 20% van de bedrijfsuitgaven bedraagt, ligt de bestelfrequentie doorgaans veel hoger dan bij direct...

   Lees verder
   Hoe Lean Six Sigma uw organisatie helpt bij purchase to pay optimalisatie

   Hoe Lean Six Sigma uw organisatie helpt bij purchase to pay optimalisatie

   Het purchase to pay proces van corporate organisaties bestaat uit verschillende strategische processen (sourcing, contractmanagement) en operationele...

   Lees verder