PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

INTEGRATIES

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

Touchless AP

Ontvang e-facturen van al uw leveranciers; ook wanneer zij facturen in papier of als PDF verzenden.

Volgens het Management Events-rapport “Beyond Finance: Rise of the Digital CFO” geeft 65 procent van de respondenten prioriteit aan OCR als een technologie investering. Het gebruik van OCR-technologie is echter niet de oplossing om uw organisatie toekomstbestendig te maken.

Inzet van OCR-technologie kan misleidend zijn. Een OCR-oplossing vermindert in eerste instantie namelijk wel de tussenkomst van mensen, maar het vermindert niet per definitie de algehele werklast: lettertype, papierkwaliteit, vouwen en ontvangststempels beïnvloeden de leesbaarheid van de te interpreteren beeldpixels en maken menselijke validatie van de gegevens onmisbaar.

En als u OCR wilt gebruiken om niet alleen gegevens vast te leggen op het niveau van de factuurkop, maar ook items op regelniveau wilt verwerken, kan dit een kostbare aangelegenheid worden.

Dus als u tot die 65 procent financieel verantwoordelijke behoort die OCR als belangrijke technologie ziet, wilt u hier mogelijk nog eens goed over nadenken.

Wirwar van standaarden

Een ander punt dat zich in de praktijk aandient, is dat de wereld van e-invoicing wordt gekenmerkt door een groot scala aan formaten en honderden, vaak niet onderling aangesloten, netwerken (billing serviceproviders). Een grootschalige uitrol van e-invoicing naar de leveranciersbase is daardoor vaak een zeer grote uitdaging.  

En naast het feit dat facturen gestructureerd kunnen worden ontvangen, is er bij bedrijven ook een sterke behoefte om deze te controleren op informatie uit het eigen ERP/backend systeem zoals op leveranciersgegevens (kvk/btw-nummer), spookfacturen en controle op dubbele facturen. Dit soort foutgevoelige processen gebeuren vaak (al dan niet achteraf) handmatig. 

 

Touchless proces

Wat is dan wel het antwoord? Met de juiste tools is het mogelijk om deze uitdagende processen nagenoeg zonder tussenkomst van menselijke handelingen en dus ‘touchless’ te laten verlopen. Hoe? Er zijn een aantal verschillende manieren om uw factuurontvangstproces te automatiseren en vervolgens continu te verbeteren. Daarvoor is het eerst goed om te weten waar uw onderneming of instelling op dit moment staat.

Beoordeel welke statements waar zijn voor uw organisatie:

  1. Wij ontvangen van veel leveranciers nog pdf- en/of papieren facturen, die wij zelf nog handmatig moeten scannen en/of valideren (al dan niet met een OCR-oplossing)?
  2. Wij ontvangen van leveranciers facturen, die wij zelf nog overtypen in ons ERP/backend systeem?
  3. Onze leveranciers ondersteunen allerlei factuurformaten (XML varianten, UBL, EDI, industrie-specifiek etc.) en communicatiemethodes, waardoor wij (een deel van) deze facturen niet direct in onze systemen kunnen inlezen?
  4. We zijn aangesloten op een of meerdere netwerk(en) van billing serviceproviders, maar daarmee kunnen we maar een beperkt aantal leveranciers bereiken als het gaat om e-facturatie?
  5. Het percentage facturen dat via e-invoicing en dus gestructureerd wordt ontvangen (xml, UBL, etc.), is lager dan 75% van het aantal facturen?
  6. Wij ontvangen regelmatig facturen met onjuiste data, dubbele facturen of zelfs spookfacturen, waarvan de controle, verrijking en aanpassingen handmatig moeten worden uitgevoerd?

Hoe vaker u op deze vragen met “ja” heeft geantwoord, des te lager de automatiseringsgraad van het factuurontvangstproces.

Basware Network

Veel bedrijven zijn zich er nog onvoldoende van bewust dat gemiddeld zo’n 70 procent van de pdf-facturen machine readable is. Machine readable houdt in dat pdf-bestanden door een softwarematig systeem van de leverancier zijn gegenereerd en een bepaalde mate van structuur hebben.

Deze pdf-facturen zijn daardoor, dankzij AI-technologie zoals smart coding, eenvoudiger te verwerken dan een zogenoemd plat pdf-document (image). Op dit moment worden deze machine readable PDF’s daardoor nog onnodig door OCR-oplossingen verwerkt.

Daarnaast wordt de uitrol van e-invoicing richting leveranciers eenvoudiger als bedrijven gebruik maken van een open billing serviceprovider netwerk, dat door roaming afspraken direct verbonden is met andere netwerken en ook de meest voorkomende factuurformaten ondersteunt. Zeker als hierbij ook de juiste onboardingsstrategie wordt toegepast.

Een goed voorbeeld wordt geboden door het Basware Network. Het Basware Network is een Cloud-dienst van het Finse bedrijf Basware, waarbij leveranciers facturen in hun eigen format kunnen versturen, waarna de verschillende formats naar één format wordt geconverteerd conform de wensen van de ontvangende partij (de klant).

basware-network (2)

 

Procesverbetering als belangrijk speerpunt

Als uw organisatie de verbetering van het factuurontvangstproces – en wellicht in bredere zin het gehele purchase-to-pay proces – als een belangrijk speerpunt ziet (bijvoorbeeld in het kader van kostenbesparingen), dan valt er ongetwijfeld nog winst te behalen met e-invoicing, kwalitatief goede factuurdata en het bepalen van de juiste onboardingsstrategie voor uw leveranciers.

ICreative biedt, als reseller van het grootste open business netwerk, Basware Network, in combinatie met eigen validatie- en onboardingsdiensten, een totaalpakket als het gaat om maximale automatisering van het factuurontvangstproces.

MAAK KENNIS

Wilt u van gedachten wisselen over e-facturatie en de mogelijkheden van Basware Network. Laat hieronder een bericht achter.

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u hier contact met ons opnemen.
Voor support kunt u contact opnemen met ons service center.