PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

INTEGRATIES

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

Sourcing

Sourcing richt zich vaak op leveranciers die van strategisch belang zijn voor het succes van een bedrijf. De long-tail van leveranciers die voor niet product gerelateerde goederen en diensten zorgen, krijgt doorgaans veel minder aandacht maar biedt legio kansen om bedrijfsuitgaven onder controle te krijgen en kosten te besparen.

Direct versus Indirect Sourcing

De uitdagingen bij het sourcen en inkopen van producten voor het primaire bedrijfsproces verschillen wezenlijk van de uitdagingen bij het sourcen en inkopen van producten om deze processen draaiend te houden. Van niet product gerelateerde goederen dus.

Een producent van computers zal met meer beleid een leverancier van microprocessoren selecteren, dan een leverancier voor koffiezetapparaten op kantoor. Het succes van het bedrijf is immers voor een groot deel afhankelijk van microprocessoren.

Welke garanties kan de leverancier geven dat zijn microprocessoren aan de juiste requirements voldoen en op de juiste momenten en de juiste hoeveelheden worden geleverd? En werkt de leverancier binnen bepaalde standaarden ten aanzien van arbeid en milieu?

Bij direct sourcing zijn doorgaans zowel de financiële consequenties als de risico’s van toelevering groter dan bij indirect sourcing. Doorgaans is het moeilijk om bij strategische producten van leverancier te wisselen en vereist de relatie met de leverancier een intensieve samenwerking. Bij routineproducten is het juist zaak om het leveranciersbestand te rationaliseren en zoveel mogelijk standaardisatie in transacties aan te brengen omwille van kostenbesparing (Kraljic).

Automatisering van Indirect Sourcing

Het verschil tussen direct en indirect sourcing werkt door in de manier waarop sourcing geautomatiseerd kan worden. Automatisering van sourcing kan weliswaar integraal worden beschouwd, maar vraagt typisch om een gedifferentieerde aanpak in de uitvoering.

ICreative richt zich voor wat betreft het automatisersen van sourcing en inkoop op indirect spend. En met factuurverwerking en spend analysis op zowel indirect als direct spend.

Indirect spend is weliswaar niet bedrijfskritisch, maar de praktijk leert dat het 20 tot 50% van de totale uitgaven kan uitmaken. Het optimaliseren-door-automatiseren van indirect sourcing kan significante kostenbesparing met zich meebrengen, zonder dat er risico’s mee gemoeid zijn voor primaire bedrijfsprocessen.

Bij het automatiseren van indirect sourcing staat kostenbesparing bovenaan de KPI lijst. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds rationalisatie van het leveranciersbestand en anderzijds de beste prijs onderhandelen voor de producten die nodig zijn.

e-RFx, e-Auction, Contractmanagement

Automatisering volgt het conventionele sourcingproces dat aanvangt met het in kaart brengen van requirements, randvoorwaarden en potentiele leveranciers die hier aan tegemoet zouden komen.

Middels eRFx kunnen leveranciers worden uitgenodigd om informatie aan te leveren op basis waarvan een selectie kan worden gemaakt.

Middels eAuction kunnen leveranciers worden gekozen die binnen de criteria, de meest scherpe prijs bieden. Afhankelijk van de doelstelling kunnen verschillende inkoopveilingtypes (Engels, Nederlands, Japans) worden toegepast.

Met deze leveranciers kunnen contracten worden afgesproken, waarmee een belangrijke basis is gelegd om bestellingen en daarmee uitgaven onder beheer te krijgen.

MAAK KENNIS

Wilt u van gedachten wisselen over geautomatiseerde factuurverwerking. Laat hieronder een bericht achter.

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u hier contact met ons opnemen.
Voor support kunt u contact opnemen met ons service center.