Whitepaper E-facturatie

E-facturatie heeft de toekomst. Maar in het bedrijfsleven stuurt men liever pdf-facturen per e-mail naar elkaar. Zowel technologische ontwikkelingen als de overheid gaan op zeer korte termijn een belangrijke rol spelen in de adoptie van e-facturatie.

Lees er alles over in onze white paper.

  ic-whitepaper-efacturatie-adoptie-v4

   

   Inkoop tot betaling

   Het proces van inkoop tot betaling is bij ondernemingen, instellingen en overheden een typisch gefragmenteerd proces waarbij informatie veelal ongestructureerd is. Het resultaat is weinig zicht op het proces en een hoge mate van correctieve maatregelen.

   Inkoop en Crediteurenadministratie

   Het proces van inkoop tot betaling vangt aan met het sourcen van leveranciers, en het uitvoeren van bestellingen, tot het verwerken van facturen. Het proces doorkruist in de meeste organisaties verschillende afdelingen, waaronder inkoop / procurement en crediteurenadministratie. Deze afdelingen, met hun verschillende belangen, beheren het proces doorgaans seperaat van elkaar.

   Bij inkoop wordt de afhandeling van facturen als een formaliteit beschouwd en worden mogelijke betalingskortingen niet in de onderhandelingen met leveranciers meegenomen. Bij crediteurenadministratie wordt de inkoop van producten eveneens als formaliteit beschouwd en worden inkooporders mogelijke kortingen op snelle betalingen niet als “onderhandelingskaart” met leveranciers aan inkoop voorgelegd.

   Een integrale benadering van het proces levert beide afdelingen meerwaarde op.

   Automatisering

   Bij het verbeteren van het proces van inkoop tot betaling, speelt automatisering een sleutelrol. Automatisering is een resultaat, maar ook het instrument om het purchase-to-pay proces te veranderen. Een instrument dat vaart bij de beschikbaarheid van informatie in de vorm van gestandaardiseerde data. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om verschillende informatiestromen aan elkaar te koppelen en automatisering toe te passen.

   Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van bestellingen aan budgetplannen, en een inkoper inzicht krijgt wat zijn bestedingsruimte is. Of het verrijken van een inkomende factuur met leveranciersgegevens uit een ERP systeem, of het vergelijken van de factuur met de bestelling die er aan vooraf ging, waardoor goedkeuring door budgethouders niet meer nodig is.

   MAAK KENNIS

   Wilt u van gedachten wisselen over het bewaren van facturen en de mogelijkheden van Basware? Laat hieronder een bericht achter.

   Voor overige vragen of opmerkingen kunt u hier contact met ons opnemen.
   Voor support kunt u contact opnemen met ons service center.