PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

INTEGRATIES

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

1 min read

Gebruikt u de menselijke maat in P2P-automatisering?

Het is de toon die de muziek maakt, dat weten we allemaal. En dat geldt vooral voor de manier waarop u met uw mensen in gesprek gaat over de concrete prestaties die ze leveren. Zoals u wellicht wel weet leent onze software zich uitstekend voor procesoptimalisatie door het loggen van de activiteiten die medewerkers uitvoeren.

De heldere rapportages kunnen  bijvoorbeeld gaan over het aantal facturen dat een bepaalde medewerkers wekelijks verwerkt, het percentage fouten dat hierbij gemaakt wordt en de doorlooptijd die hiermee gemoeid gaat.

Gezonde competitie

‘We zien zelfs bedrijven waarbij dit soort staatjes nonchalant bij de koffieautomaat worden gehangen’ vertelt Aart van Steenbergen, Senior Technical Consultant bij ICreative. ‘Het kan, mits dit op een ontspannen manier gebeurt, een gezonde onderlinge competitie in de hand werken waardoor het team als geheel naar een hoger niveau excelleert. Doel van het meetbaar maken is zeker niet om mensen onzeker te maken, maar juist om te ontdekken waar sterke en wellicht minder sterke kanten liggen. Ook blijkt soms dat die ene medewerker die structureel minder facturen verwerkt dan de rest, en dus minder goed lijkt te presteren, juist alle moeilijke leveranciersgesprekken met dito problemen voor zijn rekening neemt, waardoor er structureel een positieve bijdrage aan de omzet wordt geleverd.’

Zinvol brainstormen

‘Ik raad managers die meer gebruik willen gaan maken van de mogelijkheden die hun huidige software biedt aan om om vooraf met het team goed na te denken over welke output men wenst, zodat wij gericht kunnen gaan bouwen. Immers, hoe duidelijker de opdracht hoe lager de consultancykosten. En, maar dat spreekt voor zich, hoe hoger de uiteindelijke winst. Winst die overigens niet per se om geld hoeft te draaien. Ook méér tijd, een betere grip op het totale proces, een lager ziekteverzuim of hogere leverancierstevredenheid kunnen het gevolg zijn. Het is precies zoals in een orkest: hoe beter iedereen op elkaar is ingespeeld, hoe mooier de muziek… En het mooie is: ú staat aan het roer, net als die dirigent met zijn vriendelijk dunne maar bijzonder duidelijk zwaaiende stokje.’’

Aart van Steenbergen
Sr. Technical Consultant bij ICreative
a.vansteenbergen@icreative.nl