PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

TECHNOLOGIE

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

1 min read

Migreren naar Basware SaaS: de consequenties

U ziet de voordelen van cloudmigratie met uw Basware-applicatie wel, maar u weet nog niet wat dit betekent voor uw bedrijf? Er zijn een aantal factoren van invloed op de snelheid en het succes van de implementatie. Martijn Hoogendijk en Christian Willemsen van ICreative gingen tijdens een webinar in op de consequenties van een cloudmigratie.

Los van het feit dat de officiële support voor Basware On-Premise binnen afzienbare termijn stopt, zijn er meer redenen om over te gaan naar de cloudapplicatie van Basware. Aan de hand van een grafiek laat Hoogendijk zien dat Basware SaaS veel meer dan de on-premise applicatie een stijgende lijn kent als het gaat om innovatie, compatibiliteit, flexibiliteit en volwassenheid.

‘De cloudapplicatie biedt meer flexibiliteit omdat het aantal licenties oneindig is; het gaat immers op transactiebasis dus het maakt niet zoveel uit hoeveel gebruikers er zijn. Moderniseren levert u altijd en overal vanaf elk apparaat toegang tot uw facturen.’

Tot slot is veiligheid een belangrijke stimulans om over te stappen. Hoogendijk toont in zijn presentatie hoe dit tot uiting komt in het IT-landschap en welke beheertaken naar de cloud verschuiven.

Consequenties

‘Als gevolg van een overstap verandert de dienstverlening’, laat Willemsen weten. Hij laat zien hoe dit een positieve invloed heeft op de downtijd voor onderhoud, die zeer beperkt blijft. Verder verschuift een deel van de – wellicht minder zichtbare – beheerkosten naar de cloud en verdwijnen de licentiekosten. ‘De automatiseringsgraad wordt vele malen hoger’, aldus Willemsen.

Tot slot zet Hoogendijk uiteen hoe een mogelijk traject eruit kan zien. Qua ontzorging zijn er grofweg drie scenario’s denkbaar: totale ontzorging wat p2p-integratie mogelijk maakt; gezamenlijke inspanningen wat leidt tot een optimaliserende implementatie en snelle oplevering waarbij de as-is situatie het uitgangspunt vormt. Naarmate de gebruikersorganisatie meer verantwoordelijkheden op zich neemt, kan de totale doorlooptijd afnemen.

Een belangrijke boodschap die Hoogendijk en Willemsen nog meegeven, is dat overstappen naar Basware SaaS relatief weinig inspanningen van de IT-afdeling vraagt en dat dit minder ingewikkeld is dan vaak wordt gedacht.