Uw gegevens / Your data

In het verleden kunnen wij informatie over uw functie, contactgegevens en communicatievoorkeuren hebben verzameld. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor onszelf teneinde onze dienstverlening én communicatie optimaal te houden. Wilt u deze informatie bekijken, en eventueel zelf aanpassen, klik op de onderstaande "ga verder"-knop. U zult een e-mail ontvangen met daarin een link naar een beveiligd formulier, waarmee u uw data kunt inzien en kunt aanpassen.

In the past, we may have collected information about your job title, contact details and communication preferences. We use this information exclusively to keep our services and communication optimal. Would you like to view this information, and possibly update this information yourself, click on the "continue" button below. You will receive an e-mail that contains a link to a form that allows you to view and update the information.