Berichten

Gebruikt u de menselijke maat in P2P-automatisering?

Het is de toon die de muziek maakt, dat weten we allemaal. En dat geldt vooral voor de manier waarop u met uw mensen in gesprek gaat over de concrete prestaties die ze leveren. Zoals u wellicht wel weet leent onze software zich uitstekend voor procesoptimalisatie door het loggen van de activiteiten die medewerkers uitvoeren.

De heldere rapportages kunnen  bijvoorbeeld gaan over het aantal facturen dat een bepaalde medewerkers wekelijks verwerkt, het percentage fouten dat hierbij gemaakt wordt en de doorlooptijd die hiermee gemoeid gaat.

Lees meer

Bespaar geld door meer fouten toe te laten

Bij de implementatie van een purchase-to-pay systeem, wordt gedefinieerd onder welke condities een factuur mag worden ‘gematched’ tegen een order. “Deze condities worden meestal vastgesteld met ‘common sense’ en zijn vaak gebaseerd op jaren van ervaring in het crediteurenproces”, vertelt Vincent Wouters. Soms is er zelfs een duidelijke policy aanwezig dat het verschil nooit groter mag zijn dan een bepaald bedrag.

Alle facturen waarvan de afwijking met de order/ontvangst meer afwijkt dan bedrag X, mogen niet automatisch verwerkt worden. Het factuur matching systeem wordt dan zo ingericht dat iedere keer dat een factuur niet voldoet aan de criteria, deze wordt aangeboden voor handmatige verwerking.

Lees meer