Spend Analyse

Exact weten welke bedrijfsuitgaven worden gemaakt. Of beter nog; binnen bepaalde marges kunnen voorspellen welke uitgaven worden gedaan, maakt een onderneming gezond en slagvaardig. Met spend analyse wordt inzicht in de uitgaven verkregen teneinde het werkkapitaal te verbeteren.

Data-Gedreven purchase-to-pay

Spend analyse maakt inzichtelijk welke uitgaven worden een onderneming of instelling maakt én biedt een helpende hand in het maken van beslissingen ten aanzien van purchase-to-pay vraagstukken.

Maar dan zal het proces van sourcing, inkoop en factuurverwerking wél in datavorm moeten verlopen. Geen statistiek zonder data.

Data is dus niet alleen de olie voor automatisering en daarmee een efficiënter bedrijfsproces, maar biedt met spend analyse, oftewel met data analyse, ook zicht en controle op het proces. De stap naar data is in de praktijk de grootste horde. Als die eenmaal is genomen, ligt de weg voor analyse open.

Spend analyse met Basware

Purchase to pay excellence

Idealiter worden contracten afgesloten met een zo klein mogelijke groep leveranciers, voor zover dit risico aanvaardbaar is, en worden bestellingen louter bij deze leveranciers verricht, conform contracten en betaalplannen.

Het plaatsen van bestellingen zal, zolang inkoop en factuurverwerking data-technisch op zichzelf staat, door mensen zelf gedaan worden naar gelang de behoefte van de business.

Facturen die op de bestellingen worden echter volledig automatisch verwerkt. Zelfs mismatches met bestellingen worden automatisch aangekaart bij de betreffende leverancier. En afhankelijk van de prestaties van de leverancier, de behoefte van de business én de strategische kaders van directie wordt dit proces aangepast.

De prestaties van leveranciers en de efficiëntie van het p2p proces kunnen met spend analyse worden gestuurd richting P2P excellence.

icreative lean finance

White Paper | Lean Finance

De financiële functie in bedrijven zit in een transitie die gestuurd wordt door de toenemende digitalisatie van informatiestromen binnen bedrijven. Deze transitie schept legio mogelijkheden om meer controle te krijgen op purchase-to-pay gerelateerde processen én de complexiteit van deze processen te verminderen. Lees er meer over in onze white paper.

Spend analyse

Met spend analyse wordt inzichtelijk welke uitgaven zijn gedaan, per leverancier of categorie, en in welke mate er sprake is van rogue spending (maverick buying) versus de uitgaven die onder beheer vallen.

Per categorie kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt bij hoeveel leveranciers er wordt besteld en wat het aandeel van de uitgaven per leverancier binnen de categorie is.

Daarnaast wordt inzichtelijk wat de betalingsprestaties zijn. Wat zijn per categorie gemiddeld de doorlooptijden tussen ontvangst van een factuur en de betaling. Met een korte doorlooptijd kan aanspraak worden gemaakt op early-payment discounts en kan als munitie dienen voor contractonderhandeling met leveranciers. Met spend analyse kan ook een inschatting worden verkregen welke facturen met een bepaalde waarschijnlijkheid te laat zullen worden betaald, zodat hier tijdig op geacteerd kan worden.

Naast verbetering van het inkoop tot betalingsproces, kan de directie worden voorzien van informatie over bedrijfsuitgaven én welke uitgaven ze op korte termijn kunnen verwachten. Met deze kennis kan het werkkapitaal van een onderneming worden geoptimaliseerd.

Waarom ICreative

ICreative helpt ondernemingen, instellingen en overheden om meer controle op bedrijfsuitgaven te krijgen en het purchase-to-pay proces minder complex, en daarmee kostenefficiënter, te maken. Onze propositie:

Technologie Partner

Wij hebben veel ondernemingen geholpen met implementatie én support van Basware en Kofax technologie. In Nederland en ver daarbuiten.

Kennis Partner

ICreative heeft in de afgelopen 15 jaar veel kennis opgedaan over purchase-to-pay en e-facturatie. Kennis die wij graag delen middels onze Academy.

Excellence Partner

Wij bieden additionele diensen aan om toe te werken naar operational (P2P) excellence, waaronder geautomatiseerde kwaliteitscontrole op inkomende facturen.

Wij staan voor u klaar!

ICreative levert als Basware en Kofax partner, e-facturatie en purchase-to-pay oplossingen aan omvangrijke ondernemingen, instellingen en overheden. Onze oplossingen bieden meer controle op bedrijfsuitgaven en minder complexiteit van het inkoop tot betalingsproces.

We houden u via uw Inbox graag op de hoogte omtrent e-facturatie en purchase-to-pay automatisering. Wilt u ook eens van gedachten wisselen omtrent deze onderwerpen, neem gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Ontvang Big Data boek
Download white papers
Helaas, geen prijs
Ontvang Big Data boek
Download white papers
Helaas, geen prijs
ICreative is weer een jaartje ouder. Dat moet worden gevierd!
Vul uw e-mailadres in en geef een draai aan het wiel!
Door mee te doen, stemt u toe dat wij e-mails met P2P-gerelateerde onderwerpen naar u mogen versturen. Geen paniek. Ook wij hebben een hekel aan SPAM. U kunt zich onderaan iedere e-mail uitschrijven.