Inkoop tot Betaling

Het proces van inkoop tot betaling is bij ondernemingen, instellingen en overheden een typisch gefragmenteerd proces waarbij informatie veelal ongestructureerd is. Het resultaat is weinig zicht op het proces en een hoge mate van correctieve maatregelen.

Inkoop en Crediteurenadministratie

Het proces van inkoop tot betaling vangt aan met het sourcen van leveranciers, en het uitvoeren van bestellingen, tot het verwerken van facturen. Het proces doorkruist in de meeste organisaties verschillende afdelingen, waaronder inkoop / procurement en crediteurenadministratie. Deze afdelingen, met hun verschillende belangen, beheren het proces doorgaans seperaat van elkaar.

Bij inkoop wordt de afhandeling van facturen als een formaliteit beschouwd en worden mogelijke betalingskortingen niet in de onderhandelingen met leveranciers meegenomen. Bij crediteurenadministratie wordt de inkoop van producten eveneens als formaliteit beschouwd en worden inkooporders mogelijke kortingen op snelle betalingen niet als “onderhandelingskaart” met leveranciers aan inkoop voorgelegd.

Een integrale benadering van het proces levert beide afdelingen meerwaarde op.

Automatisering

Bij het verbeteren van het proces van inkoop tot betaling, speelt automatisering een sleutelrol. Automatisering is een resultaat, maar ook het instrument om het purchase-to-pay proces te veranderen. Een instrument dat vaart bij de beschikbaarheid van informatie in de vorm van gestandaardiseerde data. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om verschillende informatiestromen aan elkaar te koppelen en automatisering toe te passen.

Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van bestellingen aan budgetplannen, en een inkoper inzicht krijgt wat zijn bestedingsruimte is. Of het verrijken van een inkomende factuur met leveranciersgegevens uit een ERP systeem, of het vergelijken van de factuur met de bestelling die er aan vooraf ging, waardoor goedkeuring door budgethouders niet meer nodig is.

No posts found.

case study Grafisch Lyceum Rotterdam

Case Study | Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) speelt een toonaangevende rol in de wereld van communicatie en media. ‘We willen voorop lopen in ontwikkeling. Daarom investeren we in state-of-the-art techniek, niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor onze ondersteunende processen’, zegt Cees Verdonk van GLR over de implementatie van Basware Alusta SaaS voor factuurverwerking.

Met ongeveer 4500 leerlingen is GLR het grootste en innovatiefste media-instituut van de Benelux. Alle opleidingen zijn zo ingericht dat het de nieuwste mogelijkheden op het gebied van media, design en technologie direct kan vertalen in het onderwijs.

Waarom ICreative

ICreative helpt ondernemingen, instellingen en overheden om meer controle op bedrijfsuitgaven te krijgen en het purchase-to-pay proces minder complex, en daarmee kostenefficiënter, te maken. Onze propositie:

Technologie Partner

Wij hebben veel ondernemingen geholpen met implementatie van Basware en Kofax technologie en hen aangesloten op het grootste open transactie netwerk ter wereld.

Kennis Partner

ICreative heeft in de afgelopen 15 jaar veel kennis opgedaan over purchase-to-pay en e-facturatie. Kennis die wij graag delen middels onze Academy.

Excellence Partner

Wij bieden additionele diensen aan om toe te werken naar operational (P2P) excellence, waaronder geautomatiseerde kwaliteitscontrole van inkomende facturen.

Wij staan voor u klaar!

We houden u graag op de hoogte omtrent e-facturatie en automatisering van het proces van inkoop tot betaling. Wilt u ook eens van gedachten wisselen omtrent deze onderwerpen, wij staan voor u klaar!

ICreative levert als Basware en Kofax partner, purchase-to-pay en e-facturatie oplossingen aan grote ondernemingen, multinationals, onderwijs- en overheidsinstellingen. Onze oplossingen vergroten de controle op bedrijfsuitgaven en verkleinen de complexiteit van het inkoop tot betalingsproces.