Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Training: Procurement in Basware SaaS

30 April 2020 | 11:30 - 17:00

- €295
basware logo klein

Het onder controle krijgen en houden van indirecte kosten wordt steeds belangrijker. Om dit voor elkaar te krijgen, is het wel zaak om het initieel ingerichte proces in Basware SaaS verder te optimaliseren. Hier valt vaak nog veel te halen. Het komt regelmatig voor dat niet alle mogelijkheden van het systeem worden benut om meer aankopen vast te leggen in een bestelling en op die manier eerder inzicht te krijgen in de verwachte kosten. Ook worden nieuwe functionaliteiten binnen de procurement applicatie niet altijd volledig ingezet.

Daarom ontwikkelde ICreative een interactieve hands-on training ‘Procurement in Basware SaaS’, waar u leert hoe u de inkoopprocessen van indirect spend verder kunt optimaliseren.

Getting and keeping spend under management is becoming increasingly important. In order to achieve this, it is of great importance to further optimise the initial process in Basware SaaS. Very often, there is much to gain here. It often occurs that not every possible function within the software is used to record more purchases and thus gain valuable insights in the expected costs. Also, new functionalities within the procurement are not always fully deployed.

This is why ICreative has developed the interactive hands-on training ‘Procurement in Basware Saas’, where we will teach you how to further optimize the purchasing processes of indirect spend.

Wat neemt u mee naar huis?

Tijdens deze training krijgt u handvatten voor het zo optimaal mogelijk aanmaken van indirect spend orderfacturen binnen Basware SaaS. Na afloop van de training ontvangt u een samenvatting van de informatie die getoond is, zodat u in uw eigen omgeving de verbeterpunten direct kunt toepassen.

What are the take-aways?

In this training we will provide you with hands-on tips and tricks for an optimum creation of indirect spend order invoices within Basware SaaS. After the training you will receive one or more hand-outs so you will be able to directly apply the lessons learned in your own company.

Wat gaat u doen?

De trainer zal diverse onderwerpen behandelen, die hieronder uiteengezet zijn. Tevens is er gelegenheid om zelf onderwerpen/vragen in te brengen.

 • Basware Purchase-to-Pay proces
  Als inleiding gaan we in op het P2P-proces, hoe de diverse functionaliteiten binnen Basware SaaS met elkaar verbonden zijn en geïntegreerd functioneren. Hierbij is het dashboard de centrale plaats voor het managen van de uit te voeren acties. Wij laten u zien welke processen hiermee uitgevoerd en/of gemonitord kunnen worden. We leren u hoe u de focus kunt leggen op die inkooporders waarbij een actie ondernomen dient te worden.
 • Het gebruik van shops
  De gebruiksvriendelijkste wijze van bestellen loopt via webshops en/of catalogi. Wij geven een toelichting op de verschillende mogelijkheden die toegepast kunnen worden én geven aan hoe u deze kunt inzetten binnen uw eigen organisatie.
 • Orders aanmaken en verwerken
  Wij geven u inzicht in de verschillende processen en activiteiten binnen Basware SaaS Procurement en geven inzicht in aanpassingen in het proces die ervoor kunnen zorgen dat meer indirecte inkoop in het systeem vastgelegd gaan worden.
 • Purchase beheer
  Wij laten u zien welke acties door de inkoper geïnitieerd kunnen worden om hiermee een betere controle te krijgen. Onderwerpen zijn onder andere het annuleren van orders, orderafsluiting, exception handling. Ook geven wij tips en tricks in de tools die het onderhoud eenvoudiger maken.

In deze training zal ook zijdelings worden ingegaan op de matching tussen de order en de factuur. Voor een verdere verdieping van de matching mogelijkheden, verwijzen wij u naar de training ‘Basware Professional Client | Invoice & Matching‘ training.

What can you expect?

The training will address multiple topics, mentioned down below. Furthermore, there will be plenty of time for your own issues or questions.

 • Basware Purchase-to-Pay process
  Kicking off the training, we will dive into the P2P-process itself, how the diverse functionalities within Basware SaaS are interconnected and function in an integrated way. The dashboard is the central place for managing the actions. We will show you what processes can be carried out and/or monitored with this. We will also teach you how to focus on those purchase orders where (direct) action need to be taken.
 • The use of shops
  Web shops and/or catalogues can be seen as the most user-friendly way of ordering. We will provide you with explanations on the various possibilities that can be applied and we will indicate how you can use these within your own organisation.
 • Create and process orders
  We will give you insights in the various processes and activities within Basware SaaS Procurement. We will also make you familiar with adjustments in the process which can ensure that more indirect purchasing in the system will be recorded.
 • Purchase management
  We will show you which actions can be initiated by the buyer in order to gain better control. The topics include cancelling orders, order closure and exception handling. Besides, we will provide you with tips and tricks about tools that make maintenance easier.

During this training we will also shortly dive into the matching between order and invoice. For a further deepening of the various matching options, we would like to refer to the ‘Basware Professional Client | Invoice and Matching‘ training.

Voor wie?

Deze training is voor key-users, medewerkers Inkoop, inkoopmanagers, finance managers, verandermanagers en beheerders die werken met Basware SaaS. De training is bedoeld voor inkoopprofessionals die hun kennis op een hoger niveau willen brengen, maar is ook zeer geschikt voor medewerkers, managers en verandermanagers die nieuw zijn in de Basware-applicatie en meer kennis wensen op te doen.

For whom?

This training is for key-users, purchasing employees, finance managers, change managers and managers who work with Basware SaaS. This training is intended for purchasing professionals who wish to broaden their knowledge, but is also very suitable for employees, managers and change managers who are new to the Basware application and want to gain more knowledge about its functions and opportunities.

Benodigdheden

Wij geven deze hands-on training op de recentste versie van Basware SaaS. Deze omgeving kunt u benaderen vanaf uw eigen laptop. Indien u geen laptop tot uw beschikking heeft, geef dit dan bij uw aanmelding aan. Wij zorgen er dan voor dat er een laptop voor u klaar staat.

Kosten voor de training bedragen eenmalig € 295,- exclusief btw.

Necessities

We provide this hands-on training by using the latest version of Basware SaaS. By using your own laptop, you will be able to get access to this environment. In case you do not have a laptop, please mention this when registering for the event. Then we will make sure you will get one to work with.

Training costs are €295,- excluding VAT.

Over ICreative

ICreative levert automatiseringsoplossingen voor purchase-to-pay en factuurverwerking / e-facturatie uitdagingen aan ambitieuze ondernemingen en instellingen. Onze oplossingen bieden meer controle op bedrijfsuitgaven en minder complexiteit van het inkoop tot betalingsproces.

Details

Date:
30 April 2020
Time:
11:30 - 17:00
Cost:
€295
Event Categories:
,

Organizer

ICreative
Phone:
0318493150
Email:
contact@icreative.nl
Website:
www.icreativep2p.com

Venue

Ede
Oortlaan 2
Ede, 6716 WD
+ Google Map
Phone:
0318493150

Details

Date:
30 April 2020
Time:
11:30 - 17:00
Cost:
€295
Event Categories:
,

Organizer

ICreative
Phone:
0318493150
Email:
contact@icreative.nl
Website:
www.icreativep2p.com

Venue

Ede
Oortlaan 2
Ede, 6716 WD
+ Google Map
Phone:
0318493150