Basware Purchase-to-Pay

De Basware Purchase-to-Pay suite omvat alle functionaliteit waarmee het inkoop tot betalingsproces kan worden geautomatiseerd. De Basware Purchase-to-Pay suite is een cloud-applicatie die naadloos integreert met alle grote ERP applicaties. 

Sourcing

Met de sourcing oplossing van Basware Alusta wordt het makkelijker om leveranciers te identificeren, evalueren, selecteren en managen. Vind de juiste leverancier die binnen gewenste criteria voldoet aan behoeften. En breng de zoektocht naar de juiste leverancier terug van weken of maanden, naar dagen, dankzij een geautomatiseerd aanbestedingsproces.

Om de juiste prijs te onderhandelen met leveranciers, en appels met appels te kunnen vergelijken, kan ook een veiling worden uitgeschreven.

Manage informatie over uw leveranciers, zoals orders, contracten, communicatie en prestaties, en laat leveranciers een deel van deze informatie up-to-date houden.

Inkoopbeheer

Met de inkoopoplossing van Basware Alusta worden alle (indirecte) uitgaven onder controle gebracht, door de uitgaven centraal te managen en deze aan condities te laten voldoen. Condities die bijvoorbeeld in betalingsplannen en contracten bepaald zijn, en tevens met de inkoopoplossing worden gemanaged.

Bestellingsverzoeken worden automatisch gestuurd door vastgestelde protocollen. Zo kunnen budgethouders worden toegewezen aan bepaalde categorieën, zodat een bestellingsverzoek door de juiste mensen goedgekeurd moet worden.

Door een geautomatiseerd inkoopproces wordt veel tijd in het monitoren en achterhalen van bestellingen voorkomen, en komt er veel meer tijd vrij in het zoeken naar en onderhouden van banden met leveranciers. Die banden kunnen eveneens met de software van Basware worden gemanaged.

White Paper | Evolutie in Automatische Factuurverwerking

In de digitale transformatie waarin ondernemingen en instellingen intussen al een decennium verkeren, vormt factuurverwerking een dankbare discipline voor automatisering omdat het proces repetitief en voorspelbaar is. Bij een zeker volume aan inkomende facturen kunnen bedrijven de investering al snel terugverdienen. Op papier althans. De werkelijkheid is iets genuanceerder. Automatisering van factuurverwerking is namelijk nooit een voltooid proces; het evolueert door de doorlopende ontwikkelingen op het gebied van software intelligentie.

Factuurverwerking

Met de factuurverwerkingsoplossing van Basware Alusta worden facturen in data formaat (XML) ontvangen, en tezamen met een bijgevoegde PDF, automatisch onder de aandacht gebracht van budgethouders die de factuur moeten goedkeuren. Afhankelijk van de grootboekrekening waartoe de factuur behoort, worden de budgethouder automatisch gematcht aan de inkomende facturen.

Wanneer ook gebruik wordt gemaakt van de inkoopoplossing van Basware, dan kan factuurverwerking volledig geautomatiseerd worden. De inkomende factuur wordt automatisch vergeleken met de bestelling die er aan vooraf ging en goedgekeurd worden. Er hoeft dus geen budgethouder aan te pas komen.

Leveranciers worden automatisch op de hoogte gebracht van de status van de factuur.

icreative basware

Spend Analysis

Het automatiseren van inkoopmanagement en factuurverwerking brengt op zichzelf direct veel voordelen met zich mee; collega’s hoeven zich louter nog te bekommeren om uitzonderingen, zoals een factuur die significant afwijkt van een order; leveranciers worden automatisch op de hoogte gebracht omtrent de status; en de verwerking van informatie en documenten wordt automatisch geregistreerd, wat vanuit compliance optiek heel sterk is.

Maar de winst van automatisering blijft daar niet bij. Met automatisering wordt ook de zichtbaarheid van informatie enorm verhoogd, en daar kan vervolgens op geacteerd worden. Sneller en slimmer dan voorheen. Immers, wanneer informatie met betrekking tot inkoop en betaling meer volledig en integraal wordt opgeslagen, en bovendien continue wordt geupdate, dan kan op ieder gewenst moment inzage worden verkregen over de uitgaven die gedaan zijn, momenteel lopen, en verwacht worden.

Met de analytics oplossing van Basware Alusta kan op grafische wijze de cash flow worden voorspeld, het werkkapitaal worden geoptimaliseerd, fraude worden gedetecteerd, de relaties met leveranciers onder de loep genomen.

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail het laatste nieuws over purchase-to-pay automatisering!